Automatisering av operasjoner offshore

Utfordring

Arbeidshverdagen ombord på en offshore borerigg er ofte både hektisk, krevende og risikabel for både utstyr og personell. Veldig mange oppgaver blir planlagt, distribuert, utført og rapportert manuelt. Operasjonene er ofte i veldig stor grad avhengig av personalets erfaring og kompetanse. Ut over dette er det også utfordrende å både finne og gjøre bruk av erfaringsdata fra tidligere operasjoner, når man skal planlegge nye boreoperasjoner.

Løsning

For å forbedre alle faser av operasjonen offshore, fra planlegging til utførelse, for både mennesker og maskiner, hjelper vi i Ring nå et konsortium med et stort norsk oljeselskap og en internasjonal riggkontraktør for å utvikle en rig-agnostisk plattform for digital samhandling og automasjon. Dette er et omfattende prosjekt der Ring har vært tungt involvert i alle faser frem til nå, både innen systemarkitektur og sikkerhet, design, prosjektstyring og endringsledelse.

Recommended Posts
Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt
landbrukkommunikasjon