Konsulenttjenester
digitalisering

Konsulent-tjenester
digitalisering

Spesialister på bærekraftig digitalisering.

Vi ser helheten

Styrken vår er å forstå mennesker, teknologi og forretning – helheten eller hele ringen om du vil. Vårt mantra er å skape verdifulle ringvirkninger for våre kunder.

Ledelse og strategi

For å lykkes med digital transformasjon må en sørge for å ha en tydelig retning og klare satsingsområder.

Vi bidrar både med rådgivning og prosjektledelse for at kundene skal lykkes med den digitale satsingen, velge de riktige prosjektene, og ta i bruk nye prosesser og løsninger for å skape verdi, effektivitet og økt lønnsomhet.

Digitalstrategi med veikart Idéutvikling, forretningsmodeller og business case Assessment - organisasjon, forretning, teknologi Organisering og teamutvikling Agile Coaching Portefølje-, program- og prosjektledelse Endringsledelse

UX og tjenestedesign

Det er helt avgjørende å forstå brukerne og sette deres behov i sentrum for all nyskapning. Designtenkning er en inkluderende, visuell og systematisk tilnærming vi bruker for å omgjøre komplekse utfordringer til intuitive løsninger. Dette gir verdi for både sluttbruker og organisasjon.

Konseptutvikling Tjeneste- og brukerreiser Målgruppeanalyse, brukerinvolvering og brukertesting Brukeropplevelser Digitale flater Prototyping Adopsjon

Arkitektur og utvikling

Vi bidrar med å etablere en robust og sikker arkitektur – som er en forutsetning for å lykkes. Ved bruk av skyteknologi, agile metoder og automatisert test & deployment utvikler vi effektivt fremtidsrettede løsninger som gir stor verdi for kundene og en enklere hverdag for sluttbrukerne.

Agile utviklingsprosess DevOps & DevSecOps Kravspesifikasjon og backlog Enterprise, system og løsningsarkitektur Dataintegrasjon og API design Softwareutvikling frontend og backend Microsoft Azure og .NET framework

Digitalisering for
bærekraftig utvikling

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et
støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA.

Digitalisering er
transformasjonen fra at IT er et
støtteverktøy i virksomheten
til at det er en del av dens DNA.

I praksis betyr det at forretningsmodell, organisasjon og prosesser
er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

I praksis betyr det at
forretningsmodell,
organisasjon og
prosesser er designet mht.
å utnytte dagens og
morgendagens teknologi.

Vi mener at digitalisering er en forutsetning for
å sikre bærekraftig utvikling.

Vi mener at digitalisering
er en forutsetning for
å sikre bærekraftig utvikling.

Klar for en prat om tjenester?

Klar for en prat om tjenester?

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt