Digitalisering

Digitalisering

Spesialister på
bærekraftig digitalisering.

Vi ser helheten

Styrken vår er å forstå mennesker, teknologi og forretning – helheten eller hele ringen om du vil. Vårt mantra er å skape verdifulle ringvirkninger for våre kunder.

Ledelse og strategi

For å lykkes med digital transformasjon må en sørge for å ha en tydelig retning og klare satsingsområder.

Vi bidrar både med rådgivning og prosjektledelse for at kundene skal lykkes med den digitale satsingen, velge de riktige prosjektene, og lykkes med å ta i bruk
nye prosesser og løsninger for å skape verdi, effektivitet og økt lønnsomhet.

Digitalstrategi med veikart Idéutvikling, forretningsmodeller og business case Assessment - organisasjon, forretning, teknologi Organisering og teamutvikling Agile Coaching Portefølje-, program- og prosjektledelse Endringsledelse

UX og Tjenestedesign

Det er helt avgjørende å forstå brukerne og sette deres behov i sentrum for all nyskapning. Designtenkning er en inkluderende, visuell og systematisk tilnærming vi bruker for å omgjøre komplekse utfordringer til intuitive løsninger. Dette gir verdi for både sluttbruker og organisasjon.

Konseptutvikling Tjeneste- og brukerreiser Brukerinvolvering og brukertesting Brukeropplevelser Digitale flater Prototyping Produktdesign

Arkitektur og utvikling

Vi bidrar med å etablere en robust og sikker arkitektur – som er en forutsetning for å lykkes. Ved bruk av skyteknologi, agile metoder og automatisert test & deployment utvikler vi effektivt fremtidsrettede løsninger som gir stor verdi for kundene og en enklere hverdag for sluttbrukerne.

Agile utviklingsprosess DevOps & DevSecOps Kravspesifikasjon og backlog Enterprise, system og løsningsarkitektur Dataintegrasjon og API design Softwareutvikling frontend og backend Microsoft Azure og .NET framework

Digitalisering =
bærekraftig utvikling

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et
støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA.

Digitalisering er
transformasjonen fra at IT er et
støtteverktøy i virksomheten
til at det er en del av dens DNA.

I praksis betyr det at forretningsmodell, organisasjon og prosesser
er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

I praksis betyr det at
forretningsmodell,
organisasjon og
prosesser er designet mht.
å utnytte dagens og
morgendagens teknologi.

Vi mener at digitalisering er en forutsetning for
å sikre bærekraftig utvikling.

Vi mener at digitalisering
er en forutsetning for
å sikre bærekraftig utvikling.

Klar for en prat?

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt