Integrert planlegging for stor norsk operatør

Utfordring

I planlegging av offshore aktiviteter bidrar mange aktører med data inn til en plan. Disse planene utarbeides i siloer uavhengig av hverandre, henger ofte ikke sammen, er flere uker gamle uten å reflektere endringer, og stammer fra ulike systemer som ikke snakker sammen. Ofte sitter den til enhver tid oppdaterte planen kun i hodet til planleggere som ikke klarer å fange konflikter mellom aktørene.

Løsning

For å planlegge mer effektivt, hjelper vi i Ring en stor operatør på norsk sokkel med å lede utvikling, anskaffelse og implementering av et digitalt samhandlingssystem for visualisering av plandata på tvers av ekspert- og silosystemer som gir sluttbrukerne en holistisk oversikt over aktiviteter, ressurser og potensielle konflikter for utførelse av arbeid offshore. Et stort, komplekst prosjekt der vi også bidrar med mye forankring i organisasjonen og betydelig endringsledelse.

Recommended Posts
Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt
offshore