Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering er en forutsetning for
å sikre bærekraftig utvikling.

Bærekraftig IT

Ring har tatt et klart valg for det grønne skiftet. En fellesnevner for samtlige prosjekter er å skape verdier og konkurransefortrinn, samtidig som man reduserer klimautslipp.

Vi har fokus på bærekraftig utvikling, og alle oppdrag vi tar på oss skal være innrettet mot et eller flere av FNs mål for bærekraftig utvikling.

Bærekraftig digitalisering

Vi ser helheten

Styrken vår er å forstå mennesker, teknologi og forretning – helheten eller hele ringen om du vil. Vårt mantra er å skape verdifulle ringvirkninger for våre kunder.

Mennesker og digitalisering

Mennesker har en opplevelse av hva som er relevant for dem. Å lage løsninger som mennesker i målgruppen opplever som intuitiv og effektiv er en selvfølge i digitalisering. Vi kan UX og tjenestedesign, og involverer alltid mennesker for å dekke deres behov for informasjon og opplevelse av relevans.

Digitalisering

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. I praksis betyr det at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet med hensyn til at dagens og morgendagens teknologi skal kunne utnyttes

Ekspertkompetanse

Ring skal ha det beste fagmiljøet innen digitalisering. Derfor har alle våre konsulenter ekspertkompetanse på digitalisering og lang erfaring fra komplekse operasjoner, organisasjoner og systemer.

Digitalisering for
bærekraftig utvikling

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et
støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA.

Digitalisering er
transformasjonen fra at IT er et
støtteverktøy i virksomheten
til at det er en del av dens DNA.

I praksis betyr det at forretningsmodell, organisasjon og prosesser
er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

Vi mener at digitalisering er en forutsetning for
å sikre bærekraftig utvikling.

Vi mener at digitalisering
er en forutsetning for
å sikre bærekraftig utvikling.

Klar for en prat om digitalisering?

Klar for en prat om digitalisering?

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt