Referanser

Referanser

Anskaffelse av digital experience platform
– for økt lønnsomhet og bedre klimaavtrykk

Utfordring
Med mer enn 3000 partnere over hele verden, samhandlingsløsninger som ikke var tilpasset dagens digitale hverdag og IT systemer som ikke snakket sammen, hadde selskapet behov for å ta grep for å sikre lønnsomhet, sikre bedre planlegging for logistikk med økt klimagevinst, og forbedre tilgjengelighet av både informasjonsflyt og samhandling med partnere.

Løsning
For å styrke den digitale samhandlingen med selskapets mer enn 3000 partnere verden over, hjalp vi i Ring en stor global utstyrsleverandør i landbrukssektoren med utarbeidelse av visjon og mål for en helhetlig digital plattform for konsernet, kartlegging og analyse av dagens portefølje av portaler og systemer, strategi for fremtidig løsning, RFI og forberedelse av anskaffelse av en helhetlig digital experience platform.

Automatisering av operasjoner offshore
– på veien mot klimanøytralitet

Utfordring
Arbeidshverdagen ombord på en offshore borerigg er ofte både hektisk, krevende og risikabel for både utstyr og personell. Veldig mange oppgaver blir planlagt, distribuert, utført og rapportert manuelt. Operasjonene er ofte i veldig stor grad avhengig av personalets erfaring og kompetanse. Ut over dette er det også utfordrende å både finne og gjøre bruk av erfaringsdata fra tidligere operasjoner, når man skal planlegge nye boreoperasjoner.

Løsning
For å forbedre alle faser av operasjonen offshore, fra planlegging til utførelse, for både mennesker og maskiner, hjelper vi i Ring nå et konsortium med et stort norsk oljeselskap og en internasjonal riggkontraktør for å utvikle en rig-agnostisk plattform for digital samhandling og automasjon. Dette er et omfattende prosjekt der Ring har vært tungt involvert i alle faser frem til nå, både innen systemarkitektur og sikkerhet, design, prosjektstyring og endringsledelse.

Integrert planlegging for stor norsk operatør
– for økt effektivitet og mindre klimaavtrykk

Utfordring
I planlegging av offshore aktiviteter bidrar mange aktører med data inn til en plan. Disse planene utarbeides i siloer uavhengig av hverandre, henger ofte ikke sammen, er flere uker gamle uten å reflektere endringer, og stammer fra ulike systemer som ikke snakker sammen. Ofte sitter den til enhver tid oppdaterte planen kun i hodet til planleggere som ikke klarer å fange konflikter mellom aktørene.

Løsning
For å planlegge mer effektivt, hjelper vi i Ring en stor operatør på norsk sokkel med å lede utvikling, anskaffelse og implementering av et digitalt samhandlingssystem for visualisering av plandata på tvers av ekspert- og silosystemer som gir sluttbrukerne en holistisk oversikt over aktiviteter, ressurser og potensielle konflikter for utførelse av arbeid offshore. Et stort, komplekst prosjekt der vi også bidrar med mye forankring i organisasjonen og betydelig endringsledelse.

Integrasjon av bankens kjernesystemer
i chatbot
– innovasjon for bedre kundeopplevelser

Utfordring
De siste årene har bankene etablert chatbot’er eller dataroboter som kan hjelpe kundene til å finne svar på det de lurer på. Til nå har chatbot’ene kunnet svare på en rekke generelle spørsmål om bankhold, sparing, lån med mer. Derimot har ikke disse robotene kunne gi tilpassede råd og svar til den enkelte kunden. Tilgjengelighet og brukeropplevelse er viktige stikkord for dagens bankkunder – derfor må banken ta grep!

Løsning
For å forbedre robotene til å kunne svare på kundens spesifikke finansielle spørsmål, hjelper vi i Ring nå en større bank i Norge med å utvikle integrasjon mellom chatbot og bankens kjernesystemer. Målet er at chatbot’en kan gi deg svar og økonomisk rådgivning når du som kunde selv ønsker det – tilpasset din egen økonomi. Dette er et stort prosjekt der Ring er involvert både innen systemarkitektur, sikkerhet, og utvikling av integrasjonsløsningen.

Klar for en prat?

Klar for en prat?

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt