Verdifulle
ringvirkninger

Verdifulle
ringvirkninger

Skaper verdier for det grønne skiftet

Med en helhetlig kompetanse innen digitalisering og et klart standpunkt hjelper Ring flere bransjer til å lykkes med effektivisering, verdiskaping og bærekraftig utvikling.

Digitalisering og digital transformasjon står i fokus når Ring leder flere innovative prosjekter.

– Vi bidrar til å etablere en sterk teknisk grunnmur gjennom en arkitektur man kan bygge fremtidige behov på, og som sikrer effektiv integrasjon og god kvalitet på data, sier daglig leder, Ingvar Didrik Haukland.

For å lykkes med digital transformasjon må man sørge for å ha en tydelig retning, klare satsingsområder, god organisering, kultur for endring, og klare prinsipper for seleksjon gjennom en effektiv program- og porteføljestyring.

– Det er helt avgjørende å forstå brukernes behov. Ved bruk av designtenking, omgjør vi komplekse utfordringer til intuitive løsninger sluttbrukerne ønsker å bruke.

Ingvar Didrik om IT og bærekraft

Bærekraftig utvikling

Ring har tatt et klart valg for det grønne skiftet. En fellesnevner for samtlige prosjekter er å skape verdier og konkurransefortrinn, samtidig som man reduserer klimautslipp.

– Fokus på bærekraftig utvikling, kombinert med et helhetsperspektiv som dekker strategi og ledelse, arkitektur og utvikling, tjenestedesign og brukeropplevelser, mener vi er grunnpilarene for å lykkes med innovasjons- og digitaliseringsprosjekt. Dette gjør at vi skaper ringvirkninger hos kunder.

Alle prosjekter selskapet tar på seg, skal være innrettet mot et eller flere av FNs mål for bærekraftig utvikling.

Redusert utslipp

Ring har lang erfaring fra olje- og gassbransjen. I et av prosjektene de leder får de anledning til å skape varige endringer i måten et stort operatørselskap på norsk sokkel planlegger operasjonene sine på.

– Bedre integrerte planer sikrer en god oversikt over planlagte aktiviteter og tilgjengelige ressurser, personell og materiell, på tvers av operatørselskapet. Her bidrar vi til bedre ressursutnyttelse som resulterer i betydelig reduksjon av klimaavtrykket til olje- og gassbransjen.

Og det er ikke den eneste bransjen hvor Ring har satt sine spor ved å bidra med spesialistkompetanse innen innovasjon og digitalisering.

– Vi har også erfaring fra blant annet landbruk, bank- og finans, og ikke minst akvakulturindustrien hvor vi bidrar i flere prosjekter for design av prosessanlegg for fiskeforproduksjon. Her har vi også bidratt til en mer bærekraftig matproduksjon til verdens befolkning, forteller Haukland.

Klar for en prat?

Skaper verdier for det grønne skiftet

Kontakt oss

Send oss gjerne en melding.

Not readable? Change text. captcha txt